GDPR

1. Právo na přístup k osobním údajům

Stáhněte si Vaše údaje ve formátu PDF nebo CSV v sekci Můj účet. Služba je zdarma podle článku 15 druhého oddílu nařízení se dočtete, které informace musí na požádání vydat správce údajů každému subjektu.

2. Právo na přenositelnost údajů eshop prolevaky.cz splňuje

Stáhněte si Vaše údaje ve formátu PDF nebo CSV v sekci Můj účet.

3. Právo na výmaz
Právo na výmaz neboli také právo být zapomenut popisuje nařízení v článku 17 třetího oddílu na straně 43 a 44. V případě, že chcete využít tohoto práva, zadejte nám požadavek pomocí kontaktního formuláře.

 

 

gdpr.jpg

Menu

QR kód

Nastavení