Nedívej se kam jsi spadl, ale po čem jsi uklouzl

Co to znamená být vlastně inteligentní?

V otázce inteligence patrně dominují především mýty a nedorozumění. Většina z nás má za to, že inteligenci lze testovat a měřit. Test, v němž se vybírá z několika variant správná odpověď je znám jako test IQ. Teoreticky je vytvořen tak, aby měřil přirozenou nebo vrozenou inteligenci. Jakmile jednou dosáhneme nějakého výsledku, předpokládá se, že je během života nezměnitelný, bez ohledu na to, co děláme. Ale je to celá pravda? Je pravda, že někteří lidé se prostě narodí "chytří" a ostatním nezbývá než zůstat "průměrnými?"

Kdepak, nemusí to tak být. Jistěže můžete zdědit schopnosti a osobnostní rysy, které přetrvávají po celý život. Inteligence je ale komplexní pojem, která zahrnuje i sociální přesvědčení a dogmata. Test IQ např. zakládáme na vlastních západních kulturních hodnotách a na tom, co nazýváme zdravým rozumem. Potíž je v tom, že vnímání těchto hodnot se v různých společnostech a u různých jedinců liší. Co je např.inteligentní pro inženýra nebo vědce, může skladateli nebo filozofovi připadat jako nesmysl a naopak. Hodnocení inteligence je pouze subjektivní. Žádný ze všech dosud navržených testů nedokáže přesně určit, čeho je určitý mozek schopen.

Inteligenci chápu jako základní měřítko, s nímž využíváme síly mozku a talentů, které nám byly dány. Jinými slovy inteligentní lidé maximálně využívají toho, co mají.

Když připustíme, že se mozek vyvíjí v průběhu celého života, napadlo vás někdy jak to, že to na některých lidech není vůbec poznat? ;-)

Naše mozkové buňky totiž nadobro neodumírají a nejsme díky tomu stále více senilní - nestárneme, tak jak je mnohdy ještě uváděno. Pokud tomu tak je a připadáme si stále více „mimo hru“, má to jiný důvod a můžeme si za to vlastně sami.

Mozek si dokáže udržet plnou sílu po celý život. Dáme-li mu ovšem šanci.

O co se to proboha pokouším?

Vyvést nás z toho, že je zcela nevyhnutelné „zblbnout“ téměř všichni do bezvědomí. A když se život snaží občas námi zatřást a probudit nás z tohoto deliria většinou šokující událostí, začít odmítat to zajíst prášky, přejíst nebo přepít další šanci na změnu.

Naučme se vědomě probouzet a objevovat své nové talenty.

Uděláme to sami a teď.

Zdravý mozek se projevuje pocitem celkové pohody a dychtivosti nalézat stále něco nového. Stačí se inspirovat u malých dětí – stále někde šmejdí. Zdravé mozky vítají nové interakce, nové výzvy, nové prožitky, užívají si nově objevených talentů, které na počátku vypadají z pohledu „dospěláka“ téměř groteskně. Zdravé mozky je v žádném případě nenechávají spát, ať to vypadá jakkoliv.

Prvním krokem je zjištění stavu, jak jsme na tom.
Hlavu vzhůru, tohle zvládnou samostatně i ochablé a spící mozky. Zklamáni budou ovšem ti, kteří očekávají nějaké "inteligentní" hodnocení. Tam už jsme byli a tudy cesta nevede. Cestu si vybereme sami podle toho, kde máme dovednosti nemluvněte a začneme je zvelebovat dle svého tak, aby přešly do fáze batolete a možná i dál…

Nemáte-li svůj život ve svých rukou, jestliže pouze a jenom plynete s proudem, pak mozek pravděpodobně přepnul na automatické řízení. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak kvůli svým neuronům se vzchopte a „zacvičte“ s nimi.

Lidé bez talentu neexistují. Existují pouze lidé, kteří si svých "darů" dostatečně neváží a dostatečně je nerozvíjejí.

Sneste se na pevnou zem a vítejte mezi lidmi.

..............................................................................................................................

 

Motivační otázky pro objevení některých "spících" talentů

Jak často děláte záměrně něco jiného, něco, co se vymyká denní rutině?

Jak často si uvědomujete, že se vlastně nudíte?

Bojíte se, že uděláte chybu nebo že se zmýlíte?

Potkáte-li „něco“ nového, děláte si starosti, abyste nevypadali jako blbec, hlupák nebo ignorant?

Vyhýbáte se oblastem, které vyžadují estetický úsudek nebo umělecké schopnosti?

Vyvolávají ve vás logické úkoly, jako jsou matematické úkoly, hádanky nebo řešení problémů, odpor?

Rozhodujete se obtížně nebo raději vůbec?

Hrajete rádi „hry“ s ostatními?

Dělá Vám problémy představit si něco, co druhý popisuje, např.předmět, chování nebo událost?

Cítíte se při úkonech, které vyžadují koordinaci mezi zrakem a rukama, jako nemehlo?

Dělá vám obtíže zorganizovat si osobní nebo pracovní život?

Plánujete a podněcujete aktivně to, co hýbe vaším životem nebo to řídí někdo za vás?

Angažujete se plně mentálně ve všem, co děláte?

Vyvolává ve vás představa duševní výzvy, jakou je např. větší zodpovědnost za to, co žijete, nepříjemné pocity?

Menu

QR kód

Nastavení