Jste právě zde: Všechno je jinak? > 
24.4.2018 : 1:14

Všechno je jinak?

Možná je všechno jinak aneb to co vidíte ještě nemusí být pravda.....

Podle mého jsme už dost "velcí" na to, abychom si přiznali, že je z našeho života pomalu vytlačován jakýkoliv přirozený lidský rozměr. Popravdě - dovolíme jej vytlačit aniž si to mnohdy uvědomujeme. Vše souvisí se vším a každá "monokultura" je jako vjezd do slepé ulice. Zapojme citlivě obě mozkové hemisféry a tvořme si svůj svět podle sebe tak, jak si přejeme my.
Ze slov se nic nenaučíme, skutečné znalosti získáme na základě vlastní životní zkušenosti. Narodili jsme se s vědomím toho, že si vytváříme vlastní realitu. Není nic uspokojivého na tom, když dovolíme někomu jinému, aby se pokusil vytvářet naši realitu. Dokonce není možné, aby naši realitu vytvářel někdo jiný. Jediný důvod, proč jsme dosud nedostali to po čem toužíme, spočívá v tom, že se udržujeme ve vibracích, které neodpovídají vibracím našeho přání.  My skutečně vytváříme vlastní realitu. Naše přání a přesvědčení jsou pouhé myšlenky. Ať už si přejeme, aby se něco stalo nebo nestalo, žádáme. Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vysílá signál a každá myšlenka přitahuje odpovídající signál. Pokud naše myšlenky vibračně odpovídají našemu přání, cítíme se dobře. Když pochopíme zákon přitažlivosti, nikdy nebudeme překvapeni ničím, co se nám v životě přihodí, protože chápeme, že jsme si každou maličkost přivolali.
Jsme vědomí. Jsme zdroj energie. Jsme vibrace. Jsme tvůrce. To, co je podobné se přitahuje. V každé době existuje neomezený proud harmonie a hojnost věcí. V každém okamžiku vysílame určitý vibrační signál. Naše pocity jsou projevem systému vedení. Každá myšlenka, které věnujeme pozornost roste a stává se větší částí našich vibrací. 
Je přirozené, aby se nám dobře dařilo. Je přirozené, aby jsme se dobře cítili. My jsme dobří. Pokud to přijmeme a umožníme, harmonie se v našem životě projeví všemi způsoby. Používejme to zdravé v nás, ještě tam snad kousek zbyl. 
Odvažme se....... :-D

Níže prezentované informace mohou někoho nepříjemně překvapit. Zůstaňte, prosím, bez přesudků. Nemusíte ničemu věřit, ale ani nic neodmítejte až do konce jednotlivých projekcí.  I když se některé stanou doslova šokem pro naši mysl, snažte se jen "dívat"  a všímat si, co s vámi některé informace dělají. Přestaňme se bránit rozvoji a otáčet se zády k některým fenoménům dnešní doby. Jsme všichni plně zodpovědní za to, co se "nejen" na této planetě děje.

www.homeward.cz

Míra zodpovědnosti neexistuje. Jsme plně zodpovědní za to, co žijeme.

Jak dnes vypadá zemědělec, který na náš stůl dodává nejlepší produkty? Pokud se nám vybaví romantické obrázky, kde jsou lidé v bezprostředním kontaktu s přírodou, snímek Nasytíme celý svět nás definitivně vyvede z naivního omylu

Vaříme se jako žáby...? Když jsou hozeny do horké vody tak z ní vyskočí, ale když jsou dány do vlažné vody, která je pomalu přihřívána až do bodu varu, tak z ní už nevyskočí, ale uvaří se.

Poznejme svou pravou tvář.... a přestaňme se vymlouvat.

No comment

Chcete vědět, co je skutečnou příčinou finanční krize? Stále nemůžete pochopit, proč ceny neustále stoupají? Pokud ano, tak nejdříve musíte vědět, jakým vlastně způsobem funguje finanční systém, kde a jak vznikají peníze a kredit, a na jakých principech fungují banky. 47 minutový dokument Paula Grignona s názvem "Peníze jako dluh" vysvětluje velmi jednoduše a efektivně způsob fungování dnešního bankovnictví. Zamyslete se a odpovězte si sami, kde se berou všechny peníze, jak je možné, že jsou všechny státy současně zadlužené stávajícímu systému a co by se stalo, kdyby všichni najednou splatili své dluhy? Na tyto a mnoho dalších otázek se vám pokusí odpovědět následující dokument.
Money as Debt - Kanada, 2006, 47 min - anglické znění s českými titulky
Přehrát lze zde.

Zajímavá a chvílemi i zábavná přednáška Jean Kilbourne nejprve nastiňuje, jak nás ovlivňuje reklama a že nás skutečně ovlivňuje. Následně dává příklady, kdy jsou ženy v reklamě znevažovány a stavěny do pasivní role, dokonce i v reklamách, které jsou pro typicky ženské výrobky. V okamžiku kdy převrací text ženského inzerátu do mužského rodu, působí spousta z nich naprosto nesmyslně a vulgárně. Je to určitý projev šlapání po rovnoprávnosti žen, který si ani neuvědomujeme, přestože se euroamerická kultura rovnoprávností všeho druhu chlubí na počkání.
Killing Us Softly 3 - USA, 1999, 34 min - anglické znění s českými titulky
Přehrát lze zde.