Jste právě zde: Články > Spojují nás odlišnosti > 
24.4.2018 : 1:18

Spojují nás odlišnosti

Levákům bývají přisuzovány určité charakterové vlastnosti, které je zřetelně odlišují od praváků. U leváků je dominatní pravá polovina mozku a u praváků levá. Proto lze tímto způsobem zjistit jejich rozdílné režimy. Zamyslete se nad níže uvedeným výčtem. Co se vám odehrává v hlavě? Jak reagujete? Jak to vypadá s vaší citlivostí? Uvedený výčet berte jako informativní, jako první krok k tomu, aby jste zjistili, která vaše hemisféra je dominantní.

 

Pravomozkový typ - pesimistický, citově založený člověk = levák

 • hovoří v pocitech, často velmi negativně
 • je zatížený na minulost
 • zkouší a začíná všechny možné terapie a opět je přerušuje
 • není s ničím spokojený, je depresivní, náladový, emocionálně nevyrovnaný a většinou trpí sebelítostí
 • je sebezničující, vždy počítá s nejhorším
 • jen pomalu a často strastiplně (z pohledu "druhých") se učí, jak zlepšit svůj duševní i tělesný stav
 • je charismatický typ
 • vyhledává práce - raději jim říká "činnosti" - které ho baví, např. malování, hraní na hudební nástroje, kreslení, lehká práce na zahradě, různé kreativní činnosti
 • často myslí na hodně věcí současně, začíná najednou více činností, potřebuje hodně prostoru
 • má velmi dobrou vyjadřovací schopnost
 • je sdílný, často duchovně založený a vynalézavý
 • svými nápady dokáže ostatní strhnout a sám se rovněž nechá snadno ovlivnit ostatními
 • bývá obratný, někdy až sugestivní ve slovním vyjadřování
 • jako dítě bývá těžko zvladatelný, protože je pro něj problém rozeznat, co je správné a co nesprávné
 • při duševní zátěži má ještě nejasnější představy o své identitě než obvykle
 • zdá se, že mu do jisté míry chybí schopnost oddělovat emoce od myšlenek a nápadů
 • snadno propadá panice a reaguje bezmocností a ztrátou sebekontroly
 • při dlouhotrvající zátěži (stresu) má sklony k požitkářství, otylosti a podobně
 • často věří v osud a na náhodu bez svobodné lidské vůle
 • má sklony rychle zaujímat osudový, fatalistický postoj
 • své problémy řaší intuitivně, s citem pro "celek"
 • je otevřený novým nápadům a pokroku
 • učí se akcemi, činností a pozorováním

Levomozkový typ - optimistický kalkulátor = pravák

 • argumentuje logicky a pro všechno dokáže nalézt vysvětlení
 • orientuje se na budoucnost
 • nemá nikdy čas a je na nejlepší cestě "uhnat si" infarkt
 • je mu cizí jakýkoliv tělesný pocit (tělesné vědomí)
 • ignoruje varovné signály těla
 • je nervózní, neklidný, hektický, přetažený, často dokonce euforický
 • mívá sklony k hypochondrii
 • jen obtížně si dokáže poradit s vnitřními představami a pocity
 • rád přebírá vedení a řízení různých aktivit a podniků
 • orientuje se na úlohy, výsledky, rád pracuje se seznamy věcí, které je třeba vyřídit
 • ke "šťastnému životu" potřebuje úspěch a uznání, ale také pořádek a jasnou strukturu
 • mívá pevné, často až strnulé představy o své "vlastní" identitě a svých cílech
 • své problémy řeší logicky, analyticky, krok za krokem
 • dává přednost číslům, faktům v logické posloupnosti - proto se zajímá o techniku, finanční věci nebo účetnictví
 • při rozporech argumentuje, učí se fakty