Jste právě zde: Články > 
22.5.2018 : 17:36

Pozdrav z kanadských lesů

Podporuji levotlapé.....

Pozdrav od protinožců

Dřív nebo později to každý zvládne. Žádné strachy...

Až budu velká

Všechny zkušenosti se hodí, ne?


Děti jsou našimi nejbližšími, a proto s nimi chceme vytvářet co nejlepší vztahy. Chceme jim předávat to nejlepší, co máme. Musíme si při tom ale uvědomit, že nás vidí jako "primární autority" a kopírují vše, co děláme. Jejich mozek se formuje podle našich skutků a vyjadřování a naše každodenní nálady utvářejí jejich pohled na svět. Představme si svět, ve kterém sami žijeme, jako zahradu, do které naše děti chodí, a podle ní se učí, jak se mají dívat na svět ony samy. Mnozí rodiče se později hněvají na své děti, proč jsou takové, a nechápou jejich jednání a rozhodování, přitom jim sami celá léta svým příkladem dávali podněty, aby si utvořily svůj svět podle nich.

Přehled článků

Nejdůležitější věcí, kterou můžeme pro své děti udělat, je integrovat svou vlastní emocionální bolest z dětství. Pokud ji neintegrujeme, budeme tuto ránu přenášet na své děti. Pokud nemáme dost odvahy ponořit se do své bolesti, přenést se přes ni a uvědomit si ji, nepochopíme, jak velké trauma nám způsobili rodiče tím, že nás zahanbovali, a tak budeme zahanbovat vlastní dítě, budeme ho automaticky vychovávat přesně stejným způsobem, jakým nás vychovávali naši rodiče.
Přečíst článek

Když připustíme, že se mozek vyvíjí v průběhu celého života, napadlo Vás někdy jak to, že to na některých lidech není vůbec poznat?
Naše mozkové buňky totiž neodumírají, nestárneme a nejsme díky tomu stále více senilní, tak jak je mnohdy ještě uváděno. Pokud tomu tak je a připadáme si stále více "mimo hru", má to jiný důvod.
Přečíst článek

Vlastní zkušeností jsme zjistili, že ve věku „já sám/sama“, kterým všechny děti procházejí právě okolo tří let, je „odrážedlo“ skvělým pomocníkem. Děti od určitého věku chtějí prozkoumat celý svět a všechno pokud možno dělat vlastními silami. Sebevědomí, které získávají, se jim později v životě bude určitě hodit. 
Přečíst článek

Materiální způsob života poodstrčil stranou a dal zapomenout na důležité oblasti v lidských životech a na naše přirozené potřeby. Opravdu jsme zapomněli?
Stále méně rozumíme sami sobě, neumíme vytvářet a prožívat zdravé vztahy, vychovávat děti a v důležitých životních oblastech zůstáváme nespokojeni a frustrováni po celý život. 
Na čem vám skutečně záleží?
Přečíst článek

Začneme se na svůj život dívat z pohledu toho, co jsme si vybrali nebo kdy jsme určité volby odmítli a tím se všechna odpovědnost za to, co jsme a jak se cítíme, přesouvá na nás. Jsme celkovou sumou toho, co si vybereme a s dostatečnou motivací a snahou se můžeme stát vším, čím chceme být. Je s tím přímo i nepřímo spojena nutnost starat se o přítomné okamžiky. 
Přečíst článek

Poskytnuté informace jsou určeny výhradně k osobnímu procítění, zpracování, zužitkování a životní inspiraci. Interpretují náš svět naprosto odlišně od toho, jak je vyučován na školách, prezentován v médiích nebo vědou. Jak s nimi každý z nás ve „finále“ naloží, je skutečná volba, kterou máme každý ve své kompetenci i odpovědnosti. Ponechejte více volnosti svému úsudku a dopřejte si větší míru pravděpodobné správnosti. To, že určitý druh informací nekoresponduje s určitým poznatkovým rámcem může znamenat, že možná tohle je další důležitý díl do „puzzle“ našeho žití a bytí.
www.pentablue.net/temata/11001.html

Dítě se rodí vyrovnané a užívá obě hemisféry. Je přirozené a upřímné, dělá, co cítí, vyjadřuje své emoce bez zábran, má různé schopnosti. Vlivem vnější rozumové výchovy se v době dospívání vliv pravé hemisféry minimalizuje. Tak je dospělý člověk rozumný, ale ne moudrý, bohatý, ale ne šťastný, pracuje, ale není spokojený. Využití schopností pravé hemisféry je omezeno, nikoliv však znemožněno. 
Přečíst článek

„Jak mám vychovávat své děti?“ 
Tuto otázku si klade stále více rodičů učitelů a lidí, kteří s dětmi pracují. Někdo je výchovou dětí posedlý, jiný jede v kolejích svých rodičů. Ve školách pomalu převládá názor, že děti jsou divoké, neovladatelné, nevychované. Tak jak si běžně představujeme, výchova dětí neexistuje. Je to zmatená představa.
Přečíst článek

Pleteme si pojmy s dojmy?
 Inspirujte se.
Přečíst článek

Vzpomeňte si, kolikrát za den jste jako malí i větší slyšeli: "To nedělej! Tam nelez! Spadneš! Řízneš se! Do toho ti nic není! Ukaž, já to udělám! To vypadá hrozně! Co to máš na sobě? Jak tě něco takového mohlo vůbec napadnout?" Dítě slyší taková negativní ohodnocení své osoby v nejrůznějších formách v průměru 346× denně - není tedy divu, že nás tyto pocity ovládají z takové hloubky a s takovou silou a že stojí tolik námahy se jich zbavit a vylepšit své mínění o sobě samých.
Přečíst článek

Vychovávat dítě znamená především respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi. Výchova je hlavně záležitostí srdce a vyžaduje mnoho trpělivosti – o tom se přesvědčil už nejeden z nás. Představte si svoje děti a děti vůbec jako hotové „velké“ lidi v malých tělech... Jak se Vám líbí toto pojetí? Že je to hloupost? Možná pro Vás. Ne však pro ně.
Přečíst článek

Pokud máte doma novorozence, batole či menší dítě do pěti let, odložte jakékoliv vědomé snahy o to zjišťovat, zda je pravák či levák. V tomto věku je důležité dát dítěti prostor – v jakémkoliv měřítku. Potřebují čas, potřebují volnost pro svoje pokusy, potřebují pochvalu a ocenění, potřebují rodiče, kteří jim dají hranice – bezpečí, když se ztrácejí v možnostech okolního světa.
Přečíst článek

Stále ještě existuje mnoho lidí, kteří si neuvědomují odlišné potřeby a přednosti leváků a jsou mezi rodiči, učiteli, trenéry a dokonce mezi terapeuty, kteří jsou frustrovaní nebo vystrašení, protože nechápou, proč má dítě v té či oné oblasti problémy. A přestože jsou již k dispozici kvalitní zahraniční materiály o této problematice, je i dnes ještě mnoho takových, kteří jsou neinformovaní.
Přečíst článek

Jsem levačka.... Díky tomu se řadím k oné menšině, na níž začíná brát pravoruce orientovaný zbytek lidstva ohled teprve v posledních letech. Proto jsem také levačka přeučená, což je však u mnoha leváků určitých generací běžné. Dříve bych si dovolila tvrdit, že téměř všechno kromě psaní a pár maličkostí dělám levou rukou. Nebyla by to ale pravda. Mnohem výstižnější by bylo říci – naučila jsem se poradit si ve světě praváků. 
Přečíst článek

První rok ve škole může být pro dítě vážnou zkouškou – a to i bez problémů, které s sebou leváctví někdy přináší. V této době se horizonty dítěte rozšiřují a začínají se vyvíjet nová témata sociálních dovedností. Mohlo by to být poprvé, co se vaše dítě ocitá na dlouhou dobu v péči někoho jiného, mimo dosah vaší uklidňující přítomnosti. Pokud se vašemu dítěti líbilo v mateřské škole, je to přinejmenším dobrý začátek. Také první školní rok je důležitý. 
Přečíst článek

Rozvoj tzv. hrubé a jemné motoriky, to znamená hrubých a jemných pohybů, jejich koordinace, celkové pohyblivosti, obratnosti je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zvládnutí schopnosti psaní. Určitá neobratnost neovlivňuje pouze psaní, ale působí i na výkony ve výtvarné výchově, pracovním vyučování, tělesnou výchovu, úpravu sešitů a ovlivňuje geometrii.
Přečíst článek

K přetěžování dětí dochází nakládáním různých zbytečností do aktovky, které jen přidávají další nebezpečná kila. Například penál nadměrných rozměrů by měl zůstat doma, pro školáka je to totiž věc, kterou může klidně postrádat. Penál by měl být co nejmenší a nejlehčí. Rodiče se na první schůzce, která se koná ještě před začátkem školního roku, dozvědí, co školák potřebuje. Opravdu toho není tolik...
Přečíst článek

Leváctví se dnes nevyskytuje v populaci ani méně či více než před sto, tisíci nebo desetitisíci lety. Být levák je totiž úplně normální jev. Nevěříme-li tedy na zázraky, můžeme z toho vyvodit jediný závěr: obraz, který si lidé dělají o levácích, je mnohem více určován představami o levé a pravé straně, které máme ve svém myšlení hluboce zakořeněny, než vlastní skutečností. Faktem je, že existují leváci i praváci a vzájemně se od sebe odlišují.
Přečíst článek

Pozorně si prohlédněte svoje ruce. Všimněte si, jak jsou dokonalé – svým tvarem i funkcí. Mírný pohyb je svědkem jejich elegance. Stačí, když uchopíte tužku, a můžeme vnímat, jak se podřizují určitému řádu. Začneme-li psát, pak ruka jemně a obratně klouže po papíru. Od písmenka k písmenku, až k tečce. 
Přečíst článek

Práce s mandalami má u dětí rychlejší účinek než u dospělých. Dítě, které má například potíže soustředit se na domácí úkoly nebo na úkoly vyžadující zvýšenou pozornost, by si mělo nejdříve vymalovat mandalu. Potom vzroste jeho vnímavost a učí se výrazně snadněji, aniž by plýtvalo energií na sebedisciplínu. Roztěkané a neposedné děti se uklidní, naproti tomu děti, které působí spíše pasivně, se stávají aktivnějšími. 
Přečíst článek

Ke kompenzaci obou polovin mozku dochází podle psychologických poznatků především v tzv. stavech útlumu. Když člověk tzv. "na nic nemyslí". Jako například při delší jízdě vlakem, kdy nepůsobí jinak aktivní polovina mozku na tu potlačovanou jako blok. Díky tomu mívají praváci v takových situacích tvůrčí myšlenky a leváci oproti tomu začínají uspořádávat a systematizovat.
Přečíst článek

Máte-li chuť, zjistěte si jak jste na tom.... 
Přečíst článek

Zabavte se s tančící ženskou siluetou a zkuste si dominanci hemisfér.
Přečíst článek

Levákům bývají přisuzovány určité charakterové vlastnosti, které je zřetelně odlišují od praváků. U leváků je dominatní pravá polovina mozku a u praváků levá. Proto lze tímto způsobem zjistit jejich rozdílné režimy.
Co se vám odehrává v hlavě? Jak reagujete? Jak to vypadá s vaší citlivostí?
Přečíst článek

Být levák znamená vnímat celý svět jinak a potýkat se s řadou situací, které pravákům přijdou banální. Nejprve jsem nad Helou kroutila hlavou, jak je nešikovná. Leváctví přece není žádný problém, jen se všechno dělá naopak! Pak jsem na doporučení psycholožky Hele koupila potřeby uzpůsobené levákům. Napadlo mě vyzkoušet si to...
Přečíst článek

Je jasné, že někteří lidé vykazují takovou "stoprocentní" levorukost, že o ní nelze pochybovat a speciální test je v jejich případě zbytečný. Jsou to tací, kteří již od ranného dětství vykonávali všechny důležité činnosti levou rukou. Vedle nich se však můžeme setkat i s leváky, kteří byli víceméně donuceni, aby používali ruku pravou. A nebo naopak. Ve vzácných případech se to může stát i pravákovi.
Přečíst článek

Přiznat si, že jedeme "na mrtvém koni" znamená, že je zapotřebí změna ....někde. A co teprve, když už se člověk nebo skupina lidí dostane do stavu, kdy už neumí nic jiného než předstírat jízdu? Ono umět sesednout vůbec není tak jednoduché, když jsme navázáni v pavučině pasti a tlaku na to, jak se tzv. musi jednat. Co myslíte?
Přečíst článek

Být někým, kým nechcete být, být s někým, s kým nechcete být, dělat něco, co nechcete dělat, to je základ lidského neštěstí.
Dokud si člověk neřekne: já...
Přečíst článek

Slovo "JÁ" představuje největší omyl i nejhlubší pravdu, podle toho, jak je použito. V běžné mluvě je to nejen jedno z nejpoužívanějších slov (společně s odvozenými tvary mě, mně, mi, moje a sám), ale také slovo nejvíce zavádějící. To, jak se slovo "já" běž­ně používá, dokládá základní omyl, hrubé nepochopení toho, kdo jsme.
Přečíst článek

Zabýváte se stále minulostí, máte pocit, že váš život právě proto stagnuje a nevíte jak dál? Nemusíme zrovna věřit bájím o proměně v solný sloup. Stačí, když pro ustavičné ohlížení se zpět přehlédneme překážku, kterých je na cestě životem požehnaně. Nebo mineme stánek se zmrzlinou… naši skvělou příležitost.
Přečíst článek

Nadávat je zbytečné, ničemu a nikomu to nepomůže. Čin samotný je mnohem důležitější. Je to všechno opět o delegování zodpovědnosti. Jsme příliš pasivními konzumenty vlastních životů. Jsme vlastními životy frustrováni a hledáme viníky kolem sebe. Je běžné v naší společnosti nadávat na všechno a všechny v našich životech, plivat jedovaté poznámky, kroutit hlavami, rozhazovat rukama, hrozit pěstmi… Nevíme a možná ani nechceme vědět, že za náš vlastní život jsme zodpovědní pouze a jenom my, nikdo jiný.
Přečíst článek

Jistě se vám to už někdy stalo: náhle vám docvakne, že tančíte podle toho, jak kdosi píská, i když to vypadá, že píšťalku v ruce držíte vy. Nejvýhodnějším stavem, v jakém vás manipulátor může zastihnout, je vaše nízké sebevědomí. Nejvýhodnějším pro něj samozřejmě. Jeho sarkasmy, urážky a ponižování budou nenápadné stejně jako blecha v posteli - že na vás celou noc řádila, poznáte až ráno z mnoha kousanců. A jistě se vám někdy stalo i tohle: dosáhli jste svého, aniž by si někdo všiml, že něčeho dosahujete.  
Přečíst článek

Zdá se vám, že ve vašem životě není něco v pořádku, že se málo radujete, nežijete naplno, děláte věci, které dělat nechcete, žijete s člověkem, s kterým žít nechcete, nebaví vás práce a postrádáte v ní motivaci a nadšení…. Tak jste přímo zralí na následující úvahu. Může být však balzámem pro každou otevřenou mysl a nasměrováním do neznámých krajin života.
Přečíst článek

O rodičovství netradičně aneb krok za krokem trochu jinak

Život s našimi dětmi nás obohacuje a proměňuje. Je to, jako kdybychom chápavěji a pozorněji než obvykle procházeli rychlokursem, který nás provádí základními životními zkušenostmi. Jako rodič jsem byla dětmi vyždímána, otlučena, poraněna, zdeptána, ale nikdy ušetřena. Při mnoha příležitostech se moje děti s ďábelskou intuicí dotkly mých nejskrytějších slabin. Způsobem více či méně namáhavým a bolestivým ze mě udělaly jiného člověka, než jsem byla dřív. 
Přečíst článek

Očekávání dítěte se podobá plánování výletu do Itálie. Koupíte si kupu průvodců a vytvoříte si nádherné plány. Koloseum. Michelangelův David. Gondoly v Benátkách. Možná se naučíte pár užitečných italských frází. Je to velice vzrušující. Po měsících dychtivých představ konečně nastane ten den. Sbalíte si kufry a vyrazíte.
Přečíst článek

Život nás vodí po různých svých stezkách a ukazuje svoje panoramata, ale některé z nás velice rád přivádí k místům, kde žádná vyšlapaná cestička ještě není. Ať si na takovém místě vybereme jakýkoliv směr, stojíme s holýma rukama vždy před divokou džunglí a jako domorodec si klestíme cestu dál.
Přečíst článek

Po pravdě, dnes je chválení nebo odměňování „dobrého“ chování dětí tak obvyklé, že skoro nikoho nenapadlo zpochybňovat jeho platnost. Chválení nebo odměňování dětí přece jednoduše velí zdravý rozum, a dobré rodičovství, nebo ne? Kdo by pochyboval o tom, že dávat dětem pochvalu nebo ceny, když dělají to, co se nám líbí, je dobré?
Je tu ale jeden problém....
Přečíst článek

Předpokládejme, že jste otcem nebo jím plánujete být. Máte v sobě lásku a máte i dobré úmysly. Přesto je možné, že začínáte ve virtuálním vzduchoprázdnu – mnohé, co by jste rád do výchovy vložil, jste sám nikdy nezažil. Ouvej, co teď? 
Přečíst článek

Zkusme odstranit ze svého slovníku fráze jako "někdy jindy" a "příště." Každý den, každá hodina, každá minuta je výjimečná. A my nevíme, jestli není třeba naše poslední. Po ulici POTOM dojdeme k domu NIKDY... Zkusme to změnit.....teď.
Přečíst článek