Jste právě zde: Články > Inspirace pro všechny > 
24.4.2018 : 1:16

Inspirace pro všechny aneb za všechno si můžeme sami


PŘÍSLOVÍ INDIÁNŮ Z KMENE DAKOTŮ zní:

„Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“

Nicméně nejen v profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:

 •  Obstaráme si větší bič
 • Vyměníme jezdce
 •  Říkáme: „Vždyť ten kůň vždycky jezdil…“
 •  Založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
 •  Navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
 •  Zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
 •  Vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
 •  Založíme výcvikový kurz, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
 •  Vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
 •  Upravíme kritéria,podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
 •  Zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
 •  Zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně táhlo lépe
 •  Prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něj ještě nedalo jezdit
 •  Uvolníme dostatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
 •  Vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
 •  Zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
 •  Rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je „lépe, rychleji a levněji“ mrtvý
 •  Založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
 •  Přepracujeme výkonové parametry pro koně
 •  Zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně
 •  Nasedneme na svého starého, slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
 •  Nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
 •  Restrukturalizujeme stáj
 •  Zdvojnásobíme příděly krmení
 •  Prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
 •  Povýšíme jezdce
 •  Budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli
 •  Sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne…

(jakákoli podobnost s existujícími firmami, projekty TQM, certifikací ISO, procesy QMAa a poradci a mnohým dalším, je čistě náhodná, přitažená za vlasy a ostatně úplně mimo.....;-))

A jak jste na tom Vy?