Jste právě zde: Články > Každý má dvě ruce > 
24.4.2018 : 1:17

Každý má dvě ruce

Testování laterality

Slovo lateralita pochází z latinského latus = strana, bok. Posouzení laterality sebou samým, ať už u dětí nebo u dospělých, nemá v podstatě smysl. Zejména v případě, kdy člověk není vyhraněný levák nebo pravák, je potřeba před takovýmto testem varovat. Měli bychom se obrátit na odborníka. Je pravda, že v naší zemi se najde hodně odborníků, ale málo těch, kteří opravdu "umějí". V zahraničí existují mezi terapeuty, psychology a pedagogy specialisté, kteří se při svém profesním vývoji a vzdělávání inntenzivně problémem laterality zabývají.

Je jasné, že někteří lidé vykazují takovou "stoprocentní" levorukost, že o ní nelze pochybovat a speciální test je v jejich případě zbytečný. Jsou to tací, kteří již od ranného dětství vykonávali všechny důležité činnosti levou rukou. Vedle nich se však můžeme setkat i s leváky, kteří byli (ať už přemlouváním, bitím, svazováním nebo dokonce zasádrováním levé ruky) víceméně donuceni, aby používali ruku pravou. Toto přeučování se týká zpravidla věcí jako je držení příboru, podávání pravé ruky při pozdravu, psaní, stříhání, škrábání brambor nebo ručních prací. Činnosti, které zůstávají přeučení ušetřeny, dělají děti i nadále levou rukou - např. házení míčem, čištění zubů, uchopování předmětů. zalévání květin nebo zatloukání hřebíků.

V dospělosti leváci často zapomenou či v sobě potlačí, jak v ranném dětství používali střídavě obě ruce a museli se přizpůsobovat světu praváků. Někdo pociťuje velkou afnitu ke své levé ruce: je vlastně levák, nemůže však tento vjem stvrdit prožitými událostmi. Při zjišťování laterality někdy hodně pomohou fotografie z dětství, protože i rodiče mohou postupem času zapomenout, že jejich dítě zpočátku projevovalo sklon k leváctví, případně u něj ani nemuseli tento jev postřehnout.

Vyvarujte se ukvapených závěrů

Důkladná diagnostika laterality trvá nejméně 2-3 hodiny, přičemž v rámci terapeutické diagnostiky bývá dokonce zapotřebí i déle než 10 hodin. Výsledky testů se pak vyhodnocují ekvivalentně k vývojovému stadiu dítěte. Ve výsledku je vždy nutné zohlednit případné nemoci a poruchy dítěte, iritace vývoje laterality okolím (rodinou, známými, školkou, kamarády), modelové a napodobované chování, jakož i lateralitu v rodině. Tak komplexní testy nemůže člověk provádět sám na sobě ani sám vyhodnocovat. Existují krátké testy, které jsou použitelné pro základní informaci. Ani ty však nemohou dát jednoznačnou odpověď, jen z nich bývá patrný sklon k určité straně.

Rychlotest 1

 • Zatleskejte rukama tak, jako byste aplaudovali po koncertě. Která ruka tleská do které? Leváci tleskají obvykle s výrazněji se pohybující levou rukou do nehybnější pravé ruky.
 • Sepněte ruce, jako byste se chtěli modlit, prsty vzájemně propleťte. Palec které ruky je nahoře? Leváci obvykle propletou prsty tak, že nahoře leží levý palec.

Rychlotest 2

 • Nakreslete květinu. - Ve které ruce držíte tužku?
 • Vyhoďte jednou rukou míč zdola nahoru. - Kterou rukou míč vyhodíte?
 • Zapalte sirku. - Ve které ruce držíte krabičku?
 • Otevřete knihu na straně 31. - Kterou rukou si knihu podpíráte?
 • Vyčistěte si zuby. - Ve které ruce držíte kartáček?
 • Napište své jméno. - Ve které ruce držíte propisku?
 • Zameťte podlahu. - Kterou ruku máte na držáku koštěte níž?
 • Zatlučte do zdi hřebík. - Kterou rukou držíte kladívko?
 • Ukrojte krajíc chleba. - Ve které ruce držíte nůž?
 • Hoďte hrací šipku do terče. - Ve které ruce držíte šipku?
 • Navlečte nit ouškem jehly. - Která ruka se při tom pohybuje?

Jedná-li se v odpovědí o levou ruku, máte bod. Čím více bodů, tím vyhraněnější je Vaše orientace na levou ruku.

Rychlotest 3
Lateralita není jen o tom, kterou rukou člověk píše. Týká se mnoha párových orgánů. Málokdo má všechny párové orgány vyhraněné, jak nejspíš zjistíte ze svých odpovědí na otázky následujícího testu.

 • Představte si, že vás uprostřed zad něco svědí. Kterou rukou se poškrábete?
 • Mrkněte na imaginárního přítele přímo před sebou. Kterým okem jste mrkli?
 • Dejte ruce za záda tak, aby jedna držela druhou. Která ruka drží?
 • Někdo před vámi křičí, ale vy ho pořádně neslyšíte. Nastavte ucho, abyste ho lépe slyšeli. Které ucho jste nastavili?
 • Počítejte na rukou do tří a prsty odpočítávejte pomocí ukazováčku druhé ruky. Který ukazováček jste použili?
 • Nakloňte hlavu k jednomu rameni. Které rameno jste vybrali?
 • Fixujte očima vzdálený malý objekt a zamiřte na něj ukazováčkem. Poté zavřete jedno oko. Znovu je otevřete a zavřete druhé. Dominantní je to oko, které bylo otevřené, když prst zůstal v jedné přímce s objektem.
 • Obejměte se rukama. Která paže je nahoře?
 • Podívejte se klíčovou dírkou? Kterým okem jste se podívali?

Levák nebo pravák?

Jestli máme doma praváka nebo leváka, nepoznáme hned, ani snadno. Dítě nejprve ruce střídá, později začne jedné dávat přednost. Batole uchopuje hračky jednou nebo druhou rukou a zcela přirozeně si je neustále přesunuje z jedné ruky do druhé. Časem upřednostní jednu z nich. Proto mu nikdy nedávejte hračky výhradně jedné ruky.  Další etapou je používání lžičky při jídle. Zde se už mohou projevit výhradní praváci nebo leváci. Jsou i děti které ještě jedí pokaždé jinou rukou. V období prvního čmárání začínají děti brát pastelku do své dominantní ruky. To je ta, která je šikovnější, rychlejší a přesněji pracuje. Před vstupem do školy by mělo mít vyhraněnou dominantní ruku, a je jedno, jestli je to levá nebo pravá. Není-li před vstupem do školy vaše dítě vyhraněno, je dobré zajít za odborníkem na tuto tématiku a s jeho podporou zjistit, která ruka je dominatní.

Chcete- li si sami vyzkoušet, kterou ruku má vaše dítě dominantní, postačí jednoduchý orientační test, který zvládnete i v domácích podmínkách.  

Rychlotest 4

Na stole rozložíme kostky tak, aby byly stejně vzdálené od pravé a levé ruky. Požádáme dítě, aby postavilo co nejvyšší věž. Přitom pozorujeme, kterou ruku používá. Dominantní je ta, kterou bere kostky a staví. Na začátku stavění může dítě ruce střídat, ale když už je věž vysoká a hrozí spadnutí, bude upřednostňovat ruku, která je šikovnější a se kterou si je jistější.

Každý má dvě ruce

Levorukost bývala po dlouhá staletí zapovězená, byla něčím opovrženímhodným. Ještě v sedmdesátých letech bylo přeučování leváků zcela běžné. Tyto časy jsou již pryč, ačkoliv i dnes je možné se s převychováváním leváků stále ještě setkat. Děje se tak buď z neznalosti rodičů nebo i vědomě působení některých typů škol. Při zjišťování nebo při zjištění laterality, ať své nebo svého dítěte, je důležité nepanikařit. Snažte se s danou věcí klidně vyrovnat. Být levák nebo mít sklony používat i levou ruku při některých činnostech je naprosto normální. Nezapomeňte, že máme dvě ruce a obě také používáme, protože je máme k používání. Někdy je zcela jednoznačné, která má převahu, ovšem často člověk používá - a to nejen nevědomky, nýbrž i vědomě - při různých činnostech i druhou, nedominantní ruku, aniž by mu to jakkoli vadilo. Situace začne být dřív nebo později kritická tehdy, je-li někdo nucen nedominantní rukou psát nebo vykonávat jiné často prováděné úkony, které mimořádně zatěžují nejen ruku. Jde např. o psaní, hraní na hudební nástroj nebo sportovní aktivity. V tomto případě je nezbytně nutné zjistit, která ruka je dominantní, a tu pak pro tyto činnosti používat. To platí nejen pro leváky, ale i pro praváky. Ve vzácných případech se totiž nevhodné přeučení může stát i pravákovi.

Pokud máte výbornou zkušenost nebo znáte někoho v ČR, kdo se věnuje precizně levorukým, vykonává svou práci citlivě a opravdu "umí", prosím, napište nám na mail kontakt na něj. Rádi jej zveřejníme  i pro ostatní, kteří pomoc pro sebe nebo svou ratolest ještě hledají a nenalézají.