Jste právě zde: Články > Vyrovnání hemisfér > 
24.4.2018 : 1:14

Vyrovnání hemisfér

Jak dosáhnout vyrovnání hemisfér

Ke kompenzaci obou polovin mozku dochází podle psychologických poznatků především v tzv. stavech útlumu. Když člověk tzv. "na nic nemyslí". Jako například při delší jízdě vlakem, kdy nepůsobí jinak aktivní polovina mozku na tu potlačovanou jako blok. Díky tomu mívají praváci v takových situacích tvůrčí myšlenky a leváci oproti tomu začínají uspořádávat a systematizovat. Tyto fáze útlumu jsou tedy velmi zdravé. Pro leváky lze tedy jen doporučit nebrat si pro jednou do vlaku nic ke čtení, ale připravit si psací blok nebo diktafon, aby mohli zachytit myšlenky z jinak potlačované hemisféry než je opět zapudí hemisféra dominantní.

Nejen děti, ale i dospělí mají mít sny, a když si někdy na chvilku sedneme k psacímu stolu a budeme jen tak zírat do prázdna, může to být naprosto konstruktivní fáze. Levákům se to asi přihodí častěji než pravákům - zkrátka potřebují více pracovních přestávek na zotavení.

Pozorujte někdy sami sebe. Zjistíte, jak příznivě se fáze útlumu v bdělém stavu projeví na vaší řeči. U praváků povzbuzují fáze útlumu fantazii a kreativitu a v té době je napadají úžasná přirovnání a představy. Objevují slova, věty a složité konstrukce, na které by při "plném vědomí" jen sotva přišli. Leváci oproti tomu rozpoznávají  - samozřejmě vždy svým způsobem - logické vazby, časové posloupnosti a symbolické souvislosti.

Kromě vědomě "schválených" fází útlumu, existují i cvičení, jak hemisféry vyrovnat. Jsou vhodná pro leváky i pro praváky, protože kompenzace hemisfér vždy představuje odlehčení dominantní poloviny mozku. Cvičení můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. Nejlepší je, když si je nejprve vyzkoušíte a potom se rozhodnete pro jedno či dvě, která vám budou dělat obzvláště dobře. Ta pak provádějte pravidelně. S dětmi je provádějte samozřejmě formou hry s nějakým příběhem, určitě je nenuťte ke drilu. A když se jim nechce - stačí jednoduchý trik. Cvičte s nimi současně - zaručuji vám velkou legraci.

LEŽATÁ OSMIČKA

Nakreslete ve vzduchu nataženými pažemi velkou ležatou osmičku - znamení nekonečna. Mějte přitom oči zacílené na konečky prstů, aby jste pohledem provázeli pohyby rukou.

Pro toto cvičení mohu doporučit alternativu - žonglovat. Žonglování se třemi míčky totiž nejen pomůže překonat přirozený uchopovací reflex, díky čemuž se uvolní mysl - v ideálním případě budou navíc míčky do vzduchu létat ve tvaru ležaté osmičky. Žonglér se musí umět dívat skrze míčky a vnímat je nepřímo - pokud se na jeden podívá, ostatní mu spadnou. Relativně rychle zjistíte, jak blahodárný účinek žonglování má. Pohyby těla, tvar, který míčky při letu opisují, vlastní dech a především pohled do prázdna - to vše dokáže mozek mimořádně uvolnit. A pokud to zkusíte trénovat společně s vašimi dětmi, je přitom ještě neobyčejná legrace. Já sama jsem nedokázala odtrhnout oči od své mladší handicapované dcery s jakým nadšením to stále zkouší do kola a jak ji tato činnost uvolňuje bloky v těle, se kterými jsme nemohli hnout. Jak po celém pokoji létají balónky sem tam a jaká se rozprostře najednou zvláštní pohodová atmosféra.

A mimochodem vlastní zkušeností je potvrzeno, že jako leváci se naučíte žonglovat rychleji než praváci, protože vzhledem ke své levorukosti a nastavení světa pravorukým, musíte v životě častěji používat obě ruce.

KŘÍŽOVÉ CVIČENÍ

Vezměte si papír A5 nebo A4 a pomocí pravítka spojte čarou nakreslenou fixou pravý horní roh s levým dolním a levý horní s pravým dolním. Vznikne vám kříž. Takto upravenou pomůcku umístěte ve výšce svých očí např. magnetem na lednici. Obě oči se při cvičení stále dívají do středu kříže, kde se čáry protínají. Poté zvedněte vysoko koleno a dotkněte se jej loktem ohnuté protilehlé ruky - tj.levého kolena pravým loktem a naopak. Je jedno, kterou nohou začínáte. Snažte se tento pohyb dělat co nejpomaleji a plně se soustředte stále do středu kříže. Varianta pro střídání -   zvedáte současně koleno a stejnou ruku ohnutou v paži do pravého úhlu směrem ke stropu - tj.pravé koleno a pravou ruku a naopak. Tyto dvě varianty střídat - 10krát křížem a 10krát současně. Cvičení vždy ukončujeme variantou křížem - opačné koleno k opačnému lokti. Po celou dobu se díváte stále  do středu kříže -  v obou variantách.  Někdy začátky vypadají, že člověk neví, co dřív - hlavně v klidu a pomalu, po čase se to poddá.

SLON

Postavte se vzpřímeně s uvolněnými koleny. Položte si levé ucho na levé rameno. Měli by jste ucho přitisknout k rameni tak blízko, aby jste mezi uchem a ramenem "imaginárně"dokázali udržet kus papíru.Natáhněte levou paži a namalujte v prostoru před sebou s nataženým ukazováčkem velkou ležatou osmičku. Trup přitom bude následovat pohyby paže, bude se tedy trochu kývat sem a tam. Začněte pohybem doleva nahoru. Sledujte očima konečky prstů po celou dobu, kdy kreslíte osmičku. Opakujte cvičení 3krát až 5 krát na každou stranu. Aktivují se tak všechny oblasti duševně-tělesného systému a kromě toho se tím uvolní i pnutí v šíji.

SOUBĚŽNOST

Vezměte si kus papíru a do každé ruky jednu tužku. Nyní začněte kreslit oběma rukama najednou zrcadlově obrácené obrazce - nejlepší je začít s jednoduchými tvary jako jsou třeba kruhy. Připadá-li vám toto cvičení těžké, můžete si během kreslení nahlas říkat pokyny "nahoru" nebo "dolů", aby jste lépe koordinovali pohyby rukou. Tímto cvičením podporujete koordinaci očí a přispíváte k souladu systému oko - ruka. Díky tomu dosáhnete lepší zručnosti při psaní.

Praváci versus leváci? Kdepak - leváci s praváky.

Ačkoliv se zdá, že leváci a praváci jsou velmi odlišní, přece jen mají něco společného - dokážou-li používat obě mozkové hemisféry, mohou z toho jen profitovat. Když se jim podaří aktivovat nedominantní hemisféru, mohou dosáhnou vyrovnání levé a pravé poloviny a díky tomu využívat všechny svoje zdroje. A ještě něco:

 "Neví-li někdo, kde je vlevo a kde vpravo, jak má pak vědět, kudy rovně?"

 

Smiley Doporučená literatura:
Hry pro pravo - levou orientaci (a pro radost: Daniela Janečková
Hry pro rozvoj dětského mozku: Pam Schiller
Mozek jako nástroj: Vladimír Prinke
Příručka pro uživatele mozku: Howard Pierce